Tarieven

De kosten van het lidmaatschap worden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in februari of maart vastgesteld en gelden met terugwerkende kracht per 1 januari van het lopende jaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober schriftelijk bij de secretaris te worden gedaan.

Nadat u met de vereniging de huur van een tuin bent overeengekomen, ontvangt u een factuur. Deze word in het begin van het jaar aan de huurders verstuurd voor het lopende tuin seizoen.

De tuinen verschillen per grootte lopend van 50 m2 tot 225 m2. Het is onder voorwaarden mogelijk meerdere tuinen te huren tot een maximum van 300 m2.

Onderstaand vindt u de tarieven voor het huren van een volkstuin (2023).

Eenmalig
Inschrijfgeld € 7,50
Verwijderingsreservering per m2 € 0,60
Jaarlijks
Contributie € 12,50
Pacht per m2 € 0,36
Verenigingsbijdrage per m2 € 0,04


Toelichting op de verwijderingsreservering

De verwijderingsreservering voor een tuin van 100 m2 bedraagt dus 100 x €0,60= €60,00 en wordt bij beëindiging van de huur van de tuin of van het lidmaatschap gerestitueerd, mits de tuin ‘Zwart’ wordt opgeleverd. Zie hiervoor de voorwaarden uit het Huishoudelijk Reglement.