Aanmelden

Dit formulier alleen gebruiken voor nieuwe inschrijvingen. Voor doorgeven adreswijzigingen, telefoon, e-mail en meer, mail naar secretariaat.vtvz@hotmail.com.

  De vereniging verwacht dat leden bereid zijn indien nodig enige malen per jaar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het onderhoud van de tuincomplexen. Bent u bereid u in te zetten voor de vereniging?
  JaNee

  Was u al eerder lid van een volkstuinvereniging?
  JaNee

  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacybeleid van Volkstuinvereniging Zuid. Het privacybeleid is te vinden onder 'Reglementen'.

  Ik geef mij hierbij op als lid van de Volkstuinvereniging Zuid te Hazerswoude Dorp. Ik heb het Huishoudelijk Reglement en Tuinreglement gelezen en ga hiermee akkoord. Beide reglementen zijn te vinden onder 'Reglementen'.